Social Media en het gevaar van de aanname

Wat leeft er bij de stakeholders? Wat zijn hun pijnpunten? Waar zijn ze boos over? Of tevreden? Wat is hun macht binnen ons proces? Hoe is onze relatie nu?

Aan de basis van elk communicatieplan waarbij de overheid moet communiceren met de burger staat als het goed is een gedegen stakeholderanalyse. Het moment waarop je even stilstaat bij: wat gebeurt er aan de andere kant? Wat zijn de sentimenten? Hoe staat het met de houding, kennis en het huidige gedrag? En hoe gaan we hier invloed op uitoefenen met de inzet van communicatiemiddelen?

Heel mooi natuurlijk om bij stil te staan, maar hoe weet je zeker dat dit leeft? Hoe kom je voorbij de momentopname?

Vertelt de projectleider het je? Zijn ze langsgeweest? Ben je zelf in het gebied geweest, heb je de mensen zelf gesproken?

Nog te vaak blijven we als communicatieadviseurs in onze ivoren toren hangen waar we vuistdikke communicatieplannen bij elkaar verzinnen. Op basis waarvan?

Heel vaak, aangezien we het niet zelf zijn gaan vragen, op basis van aannames. Op basis van ons inlevingsvermogen.

Een rondje langs de gebieden kan veel helpen, maar in hoeverre is je data nog up-to-date? We hebben tenslote niet altijd de tijd om deze luistersessies te maken. En wat als je project over meerdere jaren loopt en er veranderingen zijn in het gebied?

Er is de afgelopen tijd natuurlijk immens veel geschreven en gezegd over Social Media. De meesten van ons kunnen de meerwaarde voor communicatie er wel van inzien.

Wat het mooie is aan Social Media is dat het luisteren als basis neemt. Voordat je de dialoog aangaat moet je luisteren. Online. Maar net zo goed offline.

Ik pleit er daarom voor om het monitoren van Social Media kanalen onderdeel te laten zijn van je stakeholderanalyse.

Het levert namelijk de volgende voordelen op:

1. Je weet na enige tijd monitoren waar de online meningen over je project, gebied of organisatie te vinden zijn.

2. Je kunt dagelijks updates ontvangen van de meningen en opinies die er leven binnen je gebied. Zo houd je voeling voorbij de momentopname.

3. Je kunt persoonlijk ingaan op vragen en kwesties en zo al op meningen reageren, nog vóór je ook maar één communicatiemiddel hebt bedacht.

Dit wil niet zeggen dat je daarna automatisch de verdere stappen zet om je communicatie ook de Social Media kanalen te laten omvatten.

Dit wil niet zeggen dat persoonlijk langs de stakeholders gaan niet langer voldoet.

Het wil wel zeggen dat we een nieuw instrument aan ons proces kunnen toevoegen waarmee we meer voeling kunnen krijgen met de mensen waar we het allemaal voor doen: de stakeholders.