Content: hoeveel tijd heeft de lezer?

Over de lengte van online teksten gaan veel verhalen rond. De ene zegt: “doe maar zo kort mogelijk.” De ander zweert bij: “Een lezer wil heus wel lezen.” En dan moet de tekst ook nog vol zoektermen zitten, want anders snapt Google het niet. Maar eigenlijk is de focus op lengte verkeerd. Het gaat namelijk niet om de lengte van de tekst, maar om de tijd die de lezer kwijt is…

Hoeveel tijd de lezer heeft, hangt samen met veel verschillende factoren.

 • Wat komt hij eigenlijk doen op je website? 
 • In welke fase van een mogelijke aankoop zit hij? 
 • Is hij research aan het doen voor een leuke aankoop voor zichzelf
 • Of moet hij op zoek naar de juiste oplossing voor een technisch probleem binnen de onderneming en staat de baas in zijn nek te hijgen?
 • Komt de lezer een taak uitvoeren die redelijk eenvoudig is?
 • Of is het juist belangrijk goed te weten ‘waar hij aan begint’?
 • Is het een impulsaankoop? Of eentje waar je goed over na moet denken?

Allemaal mogelijke vragen die invloed hebben op de tijd die de lezer bereid is te investeren in zijn bezoek. Eerder heb ik al gezegd dat niemand leest.

Maar dat komt vooral omdat niemand tijd heeft…

Tenzij ze wel tijd hebben.
En dan moet je daar in je content dus rekening mee houden.

Geen tekst te lang
Om dicht bij huis te blijven. Als ik een mooie aankoop ga doen voor mijn hifi-hobby is geen tekst te lang. En neem ik de tijd. Ik wil elk detail weten en leg meerdere artikelen naast elkaar. Ik ga op zoek naar informatie. Zowel offline als online.

Wie denk je dat dan mijn aankoop krijgt?
De website die tegemoet komt aan mijn behoefte om veel te lezen?
Of de website die denkt dat korter automatisch beter is?


Het gaat niet om jou
Denken in korter of langer richt zich nog teveel op jouw uitdaging en niet die van de lezer.
Denken in de mate waarin een lezer tijd wil investeren in deze fase is veel interessanter.
Schrijf dus naar de mogelijke tijden die een lezer kwijt wil zijn.
Een korte opsomming met de hoogtepunten voor de snelle lezer.
Uitgebreide achtergrondinformatie voor de lezer met meer tijd.

Dan maakt vervolgens de lengte in principe niet veel meer uit.

Copywriting: vijf lessen die je kunt leren van water

Voor deze blog heb ik een tijdje een golf water als achtergrond gehad. Een mooi plaatje. En een mooie beeldspraak. Een goede tekst heeft namelijk veel eigenschappen die overeenkomen met water. Daarom duik ik even dieper in deze beeldspraak. Hij gaat namelijk ook op voor copywriters en communicatie.

Een goede tekst is:

1. Transparant
Water is doorzichtig. Een goede tekst ook. Je moet er doorheen kunnen kijken en de informatie tot je nemen. Daarbij mag niets storen. Alle informatie is open en niet troebel. Alleen dan kan een goede tekst zijn werk doen en de lezer met een fris gevoel achterlaten.


2. Noodzakelijk
Water is noodzakelijk. Zonder water is het moeilijk leven. Heldere communicatie is ook van levensbelang. Zonder heldere teksten is er ruimte voor misverstanden. Ruimte voor ruzie. Ruimte voor gedoe. Schat de helderheid van je tekst op waarde. Zie het als noodzakelijk en niet als lastig.


3. Lest de dorst
We hebben een constante dorst naar kennis. Lever die dus ook. Geef de lezer waar deze om vraagt. Kennis en geen desinformatie. Helderheid en geen omwegen. Frisheid en geen jargon. De lezer smacht naar een duidelijk verhaal. Les die dorst!


4a. Vloeiend – past zich aan
Een goede tekst vloeit. Deze past zich aan, aan de omstandigheden. Zoals een rivier om een steen heen vloeit, zo moet een tekst zich aanpassen. Aan de doelgroep. Aan het medium. Aan de tijd van het jaar. Aan het doel van de opdrachtgever.
Maar ook de copywriter moet vloeibaar zijn. Zich aanpassen aan de wensen van de klant. Van de opdracht. Wel met een eigen visie, maar in de basis is het Go With The Flow.


4b. Vloeiend – het is als een boottocht op een kalme rivier
Door een heldere tekst kun je heen glijden. Je komt misschien een stroomversnelling tegen. Of een golfje. Maar zeker geen onverwachte rosten of watervallen. In de basis is het een aangename boottocht. Van begin tot einde vloei je door de letters en het verhaal heen. Je hoeft je niet in te spannen. Je geniet de dag en het gezelschap. De boot gaat wel. Merrily down the stream. 


5. Verfrissend
Heb je ooit wel eens te lang gewacht met drinken? Voelt rottig.
Eenmaal thuis ren je naar de kraan. Je pakt een groot glas. Vult het met koud water en drinkt het gulzig op. Opeens is je hoofd weer helder. Je lijkt meer lucht te krijgen en heel je lijf voelt goed. Dat is verfrissend. Streef naar niets minder. De lezer zit niet op lauw, troebel water te wachten. Richt je op verfrissing. Keer op keer.

Copywriting: waarom zijn we niet helder?

In de basis weten we allemaal dat we gebaat zijn bij
heldere communicatie. Maar toch doen we het niet. Waarom? Heldere communicatie
maakt het leven toch makkelijker? Beide partijen weten waar ze aan toe zijn.
Het is duidelijk waar we voor staan. Het is duidelijk wat we mogen verwachten.
Maar toch kiezen nog steeds veel organisaties voor vaagheid.
Waarom zijn we niet helder? In de basis heeft dit – denk
ik – te maken met angst. En om meer specifiek te zijn – vijf soorten angst.

1. Angst voor de concurrentie
Een herkenbare angst is de angst voor de concurrentie. Als
ik alles zo maar helder online zet, dan kan de concurrentie er mee weglopen. We
zijn dan ons voordeel kwijt. Dus laten we onze techniek maar in vage woorden
benoemen en zo veel mogelijk verhullen.
Door helder te zijn, kun je de
concurrentie echter juist voor zijn. 
Veel  ondernemingen die goed
lopen, zijn juist heel helder in wat je kunt verwachten. Zet dit af tegen een concurrent die zich verschuilt achter jargon en je hebt pas een echt voordeel te pakken.
2. Angst op te vallen
Een tweede reden om niet helder te zijn, ligt meer op het
persoonlijke vlak. Want wat als het de bedrijfscultuur is om veel in jargon te
praten? Dan kun je beter niet opvallen door opeens heel helder te communiceren.
Het is deze angst die vaak de vage communicatie in stand houdt. Een afdeling
communicatie kan zo streven naar heldere communicatie, maar steeds tegen een
bedrijfscultuur aanlopen die dit niet gewend is. Of erger nog een hele branche die het niet gewend is.
3. Angst door de mand te vallen
Laten we eerlijk zijn… het is soms ook wel handig om je
te verschuilen achter jargon. Stel je voor dat iemand er achter komt dat je
eigenlijk ook niet helemaal weet waar je het over hebt. In mijn ogen is jargon
ook vaak een middel om onzekerheid over de ware betekenis te verdoezelen. Dus
kiezen we liever het Engelse woord, de managementtaal of het jargon in plaats
van eens na te denken over wat we nu eigenlijk zeggen. Helderheid vraagt om openheid, ook over je zwakkere punten. 
4. Angst voor misbruik
Helderheid kan nog wel eens worden gezien als een teken
van zwakte. Als ik al mijn kaarten open op tafel leg, gaan mensen daar dan geen
misbruik van maken? Klanten kunnen me aan mijn woord houden, want ze weten hoe het
zit.
Ook bij overheidsinstanties zie je dit veel terug. Een burger die met een
actiecomité strijdt tegen een nieuw bestemmingsplan… die wil je toch het liefst
zo weinig mogelijk informatie geven? Het tegendeel is vaak waar, heldere
communicatie haalt veel kou uit de lucht en zorgt voor een open sfeer, waarin
de burger niet hoeft te strijden, maar mee kan denken.
5. Angst voor de klant
Als ik alles helder online neerzet, waarom zou de klant
dan nog gebruik maken van mijn dienst? Ze weten dan alles toch al? Als ik alles
helder online neerzet, dan heeft de burger nog meer informatie om tegen me ten
strijde te trekken.
In veel organisaties – of dit nou commercieel of non-profit
is – is men nog gewoon ouderwets bang voor de klant. Dat is moeilijk om toe te geven,
maar deze angst maakt heel veel kapot. Als je de klant echter open en vol vertrouwen
benadert, is er niets om bang voor te zijn. Klanten zijn geen monsters, ze willen alleen weten waar ze aan toe zijn. En als het niet helder is, hebben ze reden om boos op te bellen. Of langs te komen. En dan heb je pas een reden om bang voor ze te zijn. Zorg dus dat je helder bent. 
Conclusie:
Als je niets hebt om bang voor te zijn, kun je helder
gaan communiceren. 
En als je helder communiceert, heb je niets om bang voor te
zijn.

Copywriting: vijf tips voor bondigheid

“I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.”
Mark Twain

I didn´t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead. Ja Mark Twain wist al dat het niet zo eenvoudig is om kort te schrijven. Kort schrijven kost tijd. Iedereen kan voor zich uit rammelen en als de zin eenmaal loopt, dan is er vaak geen houden meer aan en voor je het weet heb je meerdere regels vol informatie die er niet echt toe doet. Bijvoorbeeld. Maar overtuigen met weinig woorden. Rake woorden. Rakende woorden. Dat is de ware uitdaging.

Ben je lang van stof? Hieronder vijf tips om te zorgen dat je binnen de perken blijft.

1. Schrijf het lang
Maar dat is toch tegenstrijdig? Jazeker, maar om te schrappen moet je iets te schrappen hebben. Dus begin met een lange tekst. Leg maar eens goed uit hoe het nu helemaal zit. Van begin tot eind. Met alle uitermate interessante details die er toe doen. Gooi het er maar romig en dik bovenop. Laat maar helemaal leeglopen dat hoofd – tot je alles heb gezegd.

1a. Delete nu alles
Je hebt de lange versie geschreven. Je hebt alle details langs laten komen. Je weet waarover je praat. Je weet waarover je het wilt hebben. Gooi alles nu maar weg. Leeg vel. Stap nul.

*Een klein geheimpje: copywriters schrijven vaak de kop pas aan het einde. Want dan weten we pas exact waar we het over hebben. Daar helpt de lange versie bij.

2. Stel een maximum aantal woorden
Als je de ruimte krijgt, lijkt alles belangrijk en wordt alles belangrijk. Als je de ruimte niet krijgt, kun je keuzes gaan maken. Wat is echt belangrijk? Wat doet er toe? Wat moet er echt in staan? Maak kennis met je nieuwe vriend Word Count.

*Tip: maak er een spel van het maximum aantal woorden exact te halen. Dit zorgt dat je creatief gaat kijken naar oplossingen voor lange zinnen. Je zet sneller een punt. Je kiest andere, kortere woorden. En het plezier van een exacte word count zorgt voor een beloning in je hersenen.

3. Eén onderwerp per alinea
Per alinea mag je één onderwerp beschrijven. En één alinea mag niet langer zijn dan vijf/zes regels. Met tussenkopjes vertel je het verhaal. Klinkt rigide, maar als de ratelmachine eenmaal loopt, dan is er geen stoppen aan. Afkappen dus.


4. Vergeet jezelf, laat je ego thuis
Als we vooral schrijven voor ons eigen plezier lijkt alles interessant. Want wij zijn uitermate interessant. Toch? Fout! Niemand zit op je te wachten. Niemand leest je teksten geboeid van begin tot eind. Daar hebben we de tijd niet voor. Schrijf voor de ongedurige lezer. Voor de verveelde puber. Maar schrijf nooit voor jezelf.

5. Het harde breekwerk
Weet je nog het maximum aantal woorden? Dat ga je niet redden, is mijn ervaring. Hier werkt nog maar een ding. De moker. Het betere sloopwerk. Korte teksten krijg je in eerste instantie niet door direct op woordniveau te gaan schrappen. Hoe dan wel?

Volg dit handige stappenplan voor sloopwerkzaamheden!

 • Je moet echt hele alinea’s weggooien. Ongezien. Gewoon doen. 
 • Ben je van die vetrandjes af? 
 • Dan kijk je naar zinnen. Voegt deze zin wat toe? Nee? Weggooien!
 • Je hebt nog wat zinnen over? Goed, nu kijken we pas naar woordniveau.
 • Kijk naar woordjes als er of om. Vaak kun je deze missen.
 • Kijk of je kortere alternatieven kunt vinden voor lange woorden. 
 • Kijk naar synoniemen. Soms betekent dit een hele zin herschrijven, maar het plezier van het naderen van de wordcount is het waard.
 • Nog 1 of 2 puntjes verwijderd? Offer eens een komma op voor een punt. Werkt altijd. 

Met een beetje geluk heb je nu precies de juiste tekst op de juiste lengte met de juiste boodschap. Kijk nu eens op de klok. Kost veel tijd hé, kort schrijven.


Personal Branding in het land van Calvijn

Personal Branding. Wat moet je er nou mee? Een duidelijk Amerikaans gegeven, maar dat heeft het er niet van weerhouden ook in Nederland door te breken. Persoonlijk heb ik veel aan personal branding. Het zorgt dat ik mijn expertise en ervaring neer kan zetten als merkwaarden. En daarmee kan ik me onderscheiden. Toch blijft het een gespannen situatie. Want ongetwijfeld kom je tegen het plafond genaamd: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. We leven in het land van Calvijn. Een land waar je wel je best mag doen, maar je niet te veel mag opvallen. Een land waar het maaiveld het hoogst haalbare is. Een land van Doe Maar Gewoon. Het land van de Social Media Politie die je op de vingers tikt als je iets te blij bent met je kwaliteiten. Ga eens terug in je hoek, wij zijn normale mensen hoor! Een zesje is toch ook goed genoeg?

Winners want to work with winners
Dit staat haaks op de mentaliteit van de Amerikanen die ik maar even zal samenvatten als: Winners want to work with winners. Jij bent de beste in je vak? Goed, dan wil ik met jou samenwerken, want ik ben ook de beste in mijn vak. Ik werk zelf ook graag samen met de beste in the business. Dan loopt het lekker snel. Je hebt aan een half woord genoeg. Liever dat dan een zesje die het net niet snapt.

Het land van Calvijn
Niet zo schreeuwen zeggen we dan in Het Land van Calvijn. Ga maar snel weer met je hoofd onder het maaiveld zitten. Doe eens gewoon. Je tweet te vaak. Je schreeuwt te hard. Je bent aan het oversharen. Heb je hem weer. Je bent arrogant. Je bent vol van jezelf. Wie denk je wel dat je bent?

Bewijs het maar
Eigenlijk ben ik wel een beetje klaar met Calvijn. Want mijn klanten hebben helemaal niets aan Calvijn. Mijn klanten willen de beste. En dat gun ik ze. Die willen kwaliteit. En dat wil ik best bewijzen. Natuurlijk ga ik graag in gesprek om te laten zien waarom je voor mij moet kiezen en niet voor een collega. Gooi maar een proefopdracht tegen me aan en ik overtuig je.

De beste
Laten we het even simpel houden… waar ga je naar op zoek als je winkelt? Naar het beste toch? En schreeuwen de winkels je niet tegemoet? Natuurlijk voor de beste prijs, want ons ben zunnig. Maar in principe zijn we constant op zoek naar het beste. De beste televisie. Het mooiste boek. De snelste auto. Waarom mag je dan niet op zoek zijn naar de beste persoon? En mag de beste persoon zich dan zo profileren?

Commercie?
We zitten toch in een commerciële omgeving. Waar de klant genoeg keuze heeft. Wat doe je dan? Stilletjes in de hoek blijven zitten? Let maar niet op mij hoor. Ik ben best aardig. Maar nee, ik ben niet de beste. Ik ben bescheiden. Nee dat zou ik nooit durven zeggen… Of maak je reclame voor jouw kwaliteiten? Doe je wel aan Personal Branding.

Je bent toch trots op je werk? Toch?

Investeren en trainen
Natuurlijk ben ik de beste. Want ik wens mijn klanten niets minders toe. Ik werk er ook elke dag keihard aan om de beste te zijn. Ik investeer in kennis. Ik investeer in mijn werk. Ik train om fit te zijn voor de strijd. Om aan de hoge eisen van mijn klanten te voldoen. En mag ik dat dan niet zeggen? Heb je liever iemand die niet zijn best doet? Die er niet naar streeft de beste te zijn? Daar zijn er toch al genoeg van…

Droog brood
Moet ik dan zelfcensuur toepassen? Voor wie? Voor de Calvinisten? Eerlijk gezegd, aan Calvinisten is geen droog brood te verdienen. Altijd wat op te merken. Voor een dubbeltje op de eerste rang. En zeuren maar. En als het te duur wordt: maak het maar af. Het is zo ook goed. Het is toch een zes?

Trots
Het wordt tijd om op te houden met de valse bescheidenheid en de innerlijke Calvinist de mond te snoeren. Het wordt tijd om trots te zijn op wie we zijn, wat we kunnen en hoe we naar het werk kijken. Vol passie. Vol geldingsdrang. Met de borst vooruit. Tot we het maaiveld ver onder ons laten. Tot we vrij zijn van het land van Calvijn.

Altijd blijven verbeteren: een uurtje #Blogpraat

Als mens en als vakidioot ben ik fan van de gedachte dat je altijd kunt blijven verbeteren. Uiteindelijk maken we allemaal wel eens foutjes. En uiteindelijk is een frisse blik van een ander ook wel eens prettig. Toch? Vanuit die gedachte heb ik vandaag mijn blog eens voor de leeuwen gegooid. Wat kan er beter? Wat kan er anders? Is het eigenlijk wat? Hieronder kun je het resultaat meelezen. Wie weet haal je er nog verbetertips uit voor je eigen content of blog.


[<a href=”http://storify.com/elja1op1/review-blog-at-copydimitri-in-blogpraat” target=”_blank”>View the story “Review blog @copydimitri in #blogpraat” on Storify</a>]
Copywriting: kun je het nog een keer uitleggen?

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. Een mooi citaat van Albert Einstein. Tegeltjeswijsheid. Leuk voor een filosofische Tweet. Of zit er meer achter? Want bij het zien van dit citaat, zie ik de meest heldere opsomming van de uitdaging van de copywriter. 

Mijn vak is het schrijven van heldere en vaak simpel ogende teksten. Leest lekker weg. Eenvoudig, begrijpelijk, laagdrempelig. Het soort teksten waarvan je kunt denken, als je het zo simpel zegt, dan kan iedereen dat toch? Maar juist in de vertaalslag van begrip naar uitleg, zit de ware kracht van de copywriter. 

Doorvragen
Om te komen tot de meest simpele uitleg moet ik vaak heel wat informatie uit mijn klanten halen. Eindeloos doorvragen. Steeds weer opnieuw teruggrijpen op de essentie. Wat doen jullie nu eigenlijk? Daarvoor moet ik soms vele lagen van de onderneming door. Van de directie, via sales, langs de techneuten – steeds met dezelfde vraag. Wat doen jullie? 
Interne taal
Is dat nodig? Zeker. Want tussen de simpele uitleg en werkelijk begrip zit veel interne taal. Veel aannames. Veel gebrabbel. Veel jargon. Veel management-BS. “Maar wij snappen het toch?” Jazeker, maar om de vertaalslag te kunnen maken, moet ik eerst uitpluizen – tot op de kern – wat jullie nu precies doen. Soms gaat dat snel. Soms kost het een paar slagen. 
Omdraaien
Uiteindelijk levert het een tekst op die ademt: Ik snap wat hier gebeurt. En dan komt het moment waarop we het citaat kunnen omdraaien. Ik begrijp het helemaal, nu kan ik het simpel uitleggen. 
Dus als er weer een copywriter voor de zoveelste keer dezelfde vraag stelt – heb geduld, het hoort allemaal bij het proces. 

Copywriting: waar zit jij mee?

Zo aan het begin van 2012 eens iets anders. Normaal blog ik hier vanuit mijn persoonlijke ervaringen als tekstschrijver. Zo bied ik hulp aan ondernemingen en ZZP-ers met vragen over teksten, social media of content. Daarin zit natuurlijk een aanname. Want hoe weet ik zeker dat dit de uitdagingen zijn waar jij mee zit? Daar gaan we dus iets aan doen…

Hierbij wil ik je – als lezer van deze blog – graag uitnodigen mij te benaderen met de uitdagingen op de gebieden copy of content waar jij mee zit.
Ik zal vervolgens in een blogpost ingaan op jouw uitdagingen. En daarmee hopelijk andere ondernemers helpen die ook met deze uitdagingen zitten. 
Dus laat gerust weten in de comments, 
via Twitter (@Copydimitri), 
of per e-mail
Met dank aan @chrisbrogan voor dit idee.

Content: op zoek naar het ware verhaal

Een authentiek verhaal vertellen over je onderneming, hoe doe je dat? Waar begin je? En hoe kom je voorbij het punt: wij hebben toch niets interessants te melden? Enkele tips voor storytelling vanuit de basis: show, don’t tell!

Om focus aan te brengen in de constante behoefte om nieuwe multimediale content te leveren, is het handig te denken vanuit een centraal verhaal. Wat is het verhaal van jouw onderneming? Wie zijn de hoofdrolspelers? Wat maakt jouw onderneming echt?

Onderscheidend
Daarbij denken we niet aan superlatieven – de beste, de goedkoopste, de snelste – dat kun je toch niet lang genoeg volhouden. Morgen is er iemand sneller, goedkoper of beter en wat dan? Maar we kijken naar: Wat is de drive? Wat is onderscheidend? Hoe kijk jij anders tegen de wereld aan dan je concurrenten? Waarom is dit authentiek?

Persoonlijk
Het verhaal van je onderneming kan in vele verschillende aspecten zitten. We gaan de concurrentie namelijk aan op een ander niveau. Niet op de prijs, maar op het persoonlijke verhaal. Daardoor kun je anders kijken naar je onderneming, dan enkel naar de specs van je producten of de prijskaartjes. Het mooie verhaal achter jouw merk is interessant. Want het is een verhaal van mensen. Niet direct opgeklopt, hijgerig en vol hypetaal. Maar authentiek. Bescheiden, zonder vals te zijn. Menselijk.

Framing
Wat staat aan de basis? De filosofie van je onderneming. Hoe sta jij als onderneming in de wereld? Alles moet de sfeer ademen die in je bedrijfsfilosofie naar voren komt. Daar hoort een bepaalde woordkeuze bij. Daar horen verhalen bij die aansluiten op dat beeld. Of een centraal begrip – de kapstok waaraan je alles ophangt – die het beste beschrijft waar je voor staat. Heb je dat helder, dan kun je gaan framen. Zorgen dat alle content klopt bij je centrale boodschap. Zorgen dat alles de juiste sfeer ademt. In beeld, in tekst en in geluid, maar vooral in de verhalen die aan de basis staan.

Hieronder enkele voorzetten voor invalshoeken:

Personen
Mensen praten graag met mensen. En wie weet zit er wel een interessant persoon in jouw onderneming waar je het verhaal van je merk aan op kunt hangen. Misschien ben je het zelf wel. Zit er in je onderneming een thought leader, een visionair of iemand met een heldere blik op de branche? Laat deze personen aan het woord. Daarbij hoef je niet direct te denken aan het management, hoewel een goede directeur aan het woord ook kan werken. Ook de jongens van het magazijn kunnen een mooi verhaal vertellen over jouw onderneming. Kijk eens rond intern. Zoek naar de mensen die bijdragen aan jouw verhaal en laat ze aan het woord. Enthousiast, echt en menselijk.

Locatie
Als je onderneming al lange tijd op dezelfde locatie zit, dan geeft dit ook een bepaald gevoel van vertrouwen. Kijk eens wat je kunt doen met de geschiedenis van die plek. Met de geschiedenis van het pand. Met de geschiedenis van de stad. Zeker bij familiebedrijven, doorgegeven van generatie op generatie, krijg je als lezer een bepaald warm gevoel. Jij bent trouw aan de locatie, aan de stad of de regio, en je klanten zijn trouw aan jou. Waarom ga je naar de lokale slager? Vanwege het ambacht. Het vakmanschap. De wijsheid die is doorgegeven binnen de familie. Smaakt toch net even beter dan de kiloknaller.

Service
Service zou vanzelfsprekend moeten zijn… toch? Maar wat als de mensen binnen jouw onderneming net dat stapje extra zetten? Wat als klanten steeds terugkomen vanwege de vriendelijke, snelle service? Of de persoonlijke aandacht? Of het maatwerk? Of het feit dat jullie webcare wél goed inzetten? Prachtige verhalen, mits je ze goed toepast. Iedereen heeft de mond vol van ‘de klant centraal’. Niemand zit te wachten op borstklopperij, maar een goed verhaal over goede service wordt voor je verteld. Door je klanten op Social Media kanalen. Of gewoon in de kroeg. Zorg dat je ze weet te vinden.

Klanten
De klanten staan natuurlijk aan de basis van je onderneming. Maar gebruik je hun blijdschap wel genoeg? Laat je de verhalen zien die zij over je vertellen? Het meest laagdrempelige en toch het meest angstaanjagende is de klant aan het woord te laten. En dan niet in een soort namaaktestimonial met stockfotografie, maar echte mensen met echte verhalen. Over hoe jij hen hebt geholpen. Hoe jouw oplossing hun leven beter heeft gemaakt. Je kunt het ze vragen… of niet, maar dankzij Social Media vertellen ze het verhaal toch wel. Doe er dus je voordeel mee.

Geschiedenis
Elke onderneming heeft zijn geschiedenis, zoals ik ook al liet zien bij het kopje locatie. Doe er je voordeel mee. We zitten niet alleen maar te wachten op nieuwtjes, maar willen misschien wel weten over het schuurtje in de achtertuin waar ooit je opa is begonnen met de eerste prototypen van jullie producten. Een authentieke onderneming draagt zijn geschiedenis niet met zich mee als last, maar als iets om trots op te zijn. Duik eens in de archieven van je onderneming en vertel het verhaal.

Grondstoffen
Met de nadruk op duurzaamheid en eerlijk ondernemen zie je steeds meer ondernemingen het verhaal vertellen van hun grondstoffen. Eerlijk gewonnen. Het zuiverste fruit. We ondersteunen lokale boeren. We gebruiken alleen de wol van speciale lammetjes. In de grondstoffen van je onderneming kan een mooi verhaal zitten. Ga het halen. Kijk eens anders naar je producten dan dozen die je moet schuiven, maar kijk naar waar het allemaal vandaan komt.

Techniek
Techniek is niet alleen voor de techneuten interessant, mits je het laat passen binnen de invalshoek van je onderneming. Om het voorbeeld van de duurzaamheid te nemen, als je hier als onderneming echt voor gaat, dan kun je het laten zien in de milieuvriendelijke processen die je gebruikt. Of de grondstoffen die niet schadelijk zijn. Of natuurlijke kleurstoffen in plaats van chemische. Zo kan de techniek bijdragen aan jouw verhaal.

Conclusie:
Met de centrale filosofie van jouw onderneming als uitgangspunt zijn er voldoende invalshoeken te verzinnen om een goed en geloofwaardig verhaal neer te zetten. En daar scoor je vaak nog beter mee dan de zoveelste aanbieding, want mensen kopen niet alleen jouw product of dienst, maar je verhaal.

Update: Deze post is ook te lezen op Contentgirls: http://www.contentgirls.nl/2012/01/op-zoek-naar-het-ware-verhaal/

2012: het jaar van…

Goede voornemens. Heb je een hele lijst? Heb je er lang over nagedacht? Of ga je voor het minderen? Minder roken. Minder wegen. Minder piekeren. Voor 2012 heb ik eigenlijk maar één goed voornemen. En dat goede voornemen komt terug in één simpel woord… Een woord waarvan ik denk dat het nog wel eens belangrijk kan worden. Binnen onze gefragmenteerde wereld. Binnen de steeds sneller ontwikkelende technologie. Binnen de communicatie. En binnen nog wel meer aspecten van ons leven.


Het woord – en het goede voornemen – is: FOCUS.
Kies je voor focus dan kies je voor een doel. Een helder doel. Niet voor versnippering. Eén ding per keer. Niet alles tegelijk. 
Focus geeft helderheid. Focus geeft rust. Maar focus vraagt ook iets van je… dat je alle afleidingen even op mute zet. Dat je daadwerkelijk aandachtig bent. In je werk. In persoonlijk contact. In de details van alle dagelijkse beslommeringen. 
In 2012 kies ik voor de focus. Ik focus me op het laten groeien van mijn onderneming. Ik focus me op goede, waardevolle en zinvolle contacten. Ik focus me op het schrijven van goede blogs. Ik focus me op het bijdragen aan de communicatie van mijn klanten. Ik focus me op mijn doel. 
Ik kies voor scherpte in plaats van wazigheid. Helderheid in plaats van verwarring. De laser in plaats van de shotgun. 
Maar wat als ik het breder trek? 
Doe je alles een beetje… of één ding heel goed? 
Ben je overal aanwezig? Of op één kanaal heel sterk? 
Kijk je al naar het volgende contact in je netwerk? Of geef je gericht aandacht? 
Ben je nu gericht bezig met één taak? Of heb je vier schermen open om alles bij te houden?
En nog een stapje verder…
Na de ontdekking van Social Media en de eerste spielerei… is het nu niet tijd voor focus? We snappen de basis. We weten hoe het werkt. Nu wordt het tijd voor gericht toepassen van deze techniek. Niet ter verstrooiing. Maar met een helder doel voor ogen. 
2012 focus ik me op focus. 
En jij?