Content: van ad hoc naar strategie – Doorlopende metingen – 5 van 5

Content heeft nog te veel een ad hoc karakter. Hoe komen we tot meer focus? Hoe komen we tot een strategie? Hieronder een voorzet. 

In deze laatste blogpost kijken we naar de doorlopende metingen. Samen met alle voorgaande fasen komen we zo tot een volledige aanpak van content. In mijn vorige blogpost ben ik ingegaan op de vierde fase van onze contentstrategie: de vertaling van ons initiële idee naar andere vormen en kanalen.

We hebben gekeken hoe we onszelf kunnen trainen om vanuit een basisidee voor content verder te denken naar andere vormen en kanalen. Online of offline draait het naast het woord om het gebruik van beeld – al dan niet bewegend – en geluid. En alle mogelijk denkbare mengvormen van tekst, beeld en geluid. Richt je redactie daar op in. Zorg dat vertaling in het bloed zit.

Fase 5: Doorlopende metingen
Fase 5 draait om de doorlopende metingen. In de vierde fase hebben we voor meerdere uitingsvormen van onze kennis gezorgd. Nu moeten we kijken of al die inspanningen ook hun doelen bereiken.

We hebben onze boodschap misschien helder, maar komt het ook aan?
Bereikt het onze klanten en doen ze er wat mee?
En is dat in getallen uit te drukken?

Fase 5 bestaat zo uit:
5A. Metingen
5B. Aanpassingen op basis van metingen5A. Metingen
In fase 1 hebben we doelstellingen bepaald voor onze content. We hebben de vraag gesteld: wat willen we eigenlijk bereiken met onze content? Welke doelstellingen van onze organisatie moet al die content ondersteunen?
In fase 2 hebben we gekeken naar de kalender. We hebben momenten ingebouwd voor metingen. Deze hebben we verdeeld over 6 maanden en 12 maanden.
Hoewel we natuurlijk constant bijhouden ‘wat onze content doet’, is pas over meerdere maanden aan te tonen ‘of’ en ‘hoe’ het bijdraagt aan onze doelstellingen.

Zo komen fase 1 en 2 samen in fase 5.Komende 6 maanden
Willen we het effect van onze inzet meten, dan moeten we twee punten inbouwen in onze kalender. Eentje op 6 maanden en eentje op 12 maanden. We kijken halverwege het jaar of de content doet wat het moet doen.

Draagt het bij aan onze doelen?
Zitten we nog op koers met onze kernboodschap?
Is het thema nog steeds sterk?
Pas na zes – en twaalf maanden meten, weten we of we op koers zitten en blijven.Soorten metingen
We weten dat we moeten meten. Niet alleen om intern verantwoording af te kunnen leggen voor onze acties. Maar ook om het voor onszelf plezierig te houden. Als je de hele week content maakt en er komt geen reactie in de vorm van een stijgende lijn, dan werkt dat zeer demotiverend.

Daarom meten we op verschillende niveaus, zowel kwantitatief (harde cijfers) als kwalitatief (wat is de waarde van ons contact?)

 • Wat weten we te bereiken op de vlakken Kennis, Houding en Gedrag?
 • Interactie en engagement – lukt het ons een gesprek aan te gaan en worden we gezien als thought leader?
 • Bezoeken – lukt het ons meer traffic te genereren op basis van onze kennis?
 • Daadwerkelijke conversie – maken we van lezers klanten? Dit zien we in:
  • Aanvragen van informatie
  • Harde sales

 

 


5B. Aanpassingen op basis van metingen

Als we alleen maar meten om het meten, schieten we er niet veel mee op. We moeten op basis van onze metingen streven naar acties die zorgen voor een verandering. Mogelijke veranderingen kunnen liggen in:

 • Tone of Voice
 • Inhoud
 • Landingspage
 • Aanbod op de landingspage
 • Call to action

Dit is een kwestie van trial and error. En leren van de fouten. We moeten onze veranderingen constant onderbouwen met cijfers.

Zien we na de verandering een stijging in de aantallen, dan hebben we wat goed gedaan.
Zien we een daling, dan hebben we de plank wederom misgeslagen.
Dan is het wellicht belangrijk om terug te gaan naar fase 1.
Misschien moeten we nog eens nadenken over wie we echt zijn EN wie we denken dat we zijn.Samenvattend
Van het interne zoeken naar de kern van fase 1 tot de doorgaande metingen in fase 5 hebben we goed nagedacht over elke stap. We hebben Content een strategische plek gegeven en stappen af van ad hoc oplossingen.

Daarmee zorgen we voor content die consistent en congruent is. En meetbaar bijdraagt aan de groei van onze organisatie.