Copywriting: de kracht van emotie

Wat is het doel van copy? Waar streeft de copywriter naar? Wat is het hoogste goed… Het uitlokken van een reactie bij de lezer. En dan het liefst een emotionele reactie. Want vanuit de emotionele reactie komt de meeste kans op een actie. Daarom staat in mijn ogen bovenaan het lijstje van vaardigheden van een goede copywriter: empathie. Het snappen-, kunnen omgaan en vertalen van emoties. Maar hoe zit het eigenlijk met die emoties?

Volgens de theorie van Robert Plutchik kennen we acht basale emoties. Dit zijn de emoties in hun meest primitieve vorm. Van hieruit hebben we ons ontwikkeld tot meer complexe emoties en dus zijn er meer mogelijkheden. Hierbinnen zijn natuurlijk veel nuanceringen mogelijk, zoals culturele verschillen, maar het gaat mij het uitgangspunt. Voor het gemak richten we ons dus even op deze acht.

Basis emotie –> Tegenpool

Vreugde –> Verdriet

Vertrouwen –> Afkeer

Angst –> Woede

Verwachting –> Verbazing

De taal van emoties
Als we dus schrijven om een emotionele reactie los te maken, kunnen we ons richten op een specifieke emotie of een cluster van emoties. Bij die emotie hoort een bepaalde taal. Streven we naar het triggeren van de emotie, dan gebruiken we dus de taal die daar het beste bij past. De beelden die kloppen bij die emotie. Maar ook als we een specifieke emotie willen vermijden, is het belangrijk om de tegenpool te kennen.

Positieve emoties
Wat kunnen we hier mee als schrijvers? Als we uitgaan van het streven naar een positieve emotie die bijvoorbeeld gekoppeld is aan vertrouwen, dan richten we ons in onze copy dus vooral op die termen die vertrouwenwekkend zijn. We scheppen een sfeer, waarbij de lezer zich veilig voelt. Waarbinnen de communicatie open en helder is. Richten we ons op verbazing, dan zorgen we dat de lezer op het verkeerde been wordt gezet. Richten we ons op vreugde, dan kijken we naar beelden van vreugdevolle momenten.

Negatieve emoties
Maar wat dan met de negatieve emoties? Daar wil je toch niet naar streven? Waarom willen we angst, verdriet, woede of afkeer oproepen? Een goed voorbeeld hiervan zien we natuurlijk bij de goede doelen. Daar wordt vaak op onze negatieve emoties gewerkt in de hoop dat we zo boos worden of zoveel afkeer voelen, dat we er iets aan gaan doen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de angst het beste feest van het jaar te missen. Hier moet je bij zijn! Of een tijdelijk aanbod. Slechts enkele aantallen. De laatste kaartjes. De eerste en enkele. Nu of nooit.

Conclusie 

Zoals gezegd, een goede copywriter is voor alles empatisch. Hij of zij begrijpt emoties, de taal van de emotie en streeft naar een emotionele reactie.