Social Media is niet het eindpunt, maar het beginpunt

Social Media zou niet het eindpunt moeten zijn van onze
communicatie. Maar het beginpunt. Waarom? Omdat onze klanten online praten.
Heel veel praten. Over het gewenste niveau van service. Over waarom producten
en diensten goed of juist slecht zijn. Belangrijke informatie. Waarom zou je
die informatie niet gebruiken als basis voor je communicatie? Als basis voor je
onderneming?
Hieronder heb ik schematisch en chronologisch de
ontwikkeling van de communicatie tot nu toe weergeven. Het proces is door de
jaren heen zo gegroeid. En daar kunnen we ook niets aan doen. Het is de meest
logische manier – vanuit de tijd gezien – om naar Social Media te kijken.
Maar wat als we de communicatie nu eens beginnen vanaf nul? En het proces omdraaien. Wat als je vandaag begint met ondernemen? Hoe zou dat invloed hebben op de manier waarop je zaken doet? Begin met je branche en met de klanten binnen die branche.  Wat zeggen zij over het gewenste serviceniveau? Wat willen zij zien in producten en diensten? Hoe staan zij tegenover de gemiddelde missie en visie? 
Je kunt het checken. Via Social Media.