Strategisch copywriter

Strategisch copywriter – de juiste woorden op het juiste moment

Elke dag gaan ondernemingen via teksten het gesprek met hun klanten aan. Zetten organisaties woorden in om zich te onderscheiden van de concurrentie. Gebruiken ze teksten om met hun verhaal op te vallen in het drukke medialandschap. Maar hoe bewaak je de kwaliteit en de juiste toon van al die teksten? Elk medium stelt zo zijn specifieke eisen aan de tekst. Een Tweet is niet hetzelfde als een blogpost en een brief is niet hetzelfde als een persbericht.

computer-820281_1920

Onderneming en positie

Toch hebben ze allemaal woorden als basis. En die woorden zeggen – stuk voor stuk – iets over jouw onderneming en jouw positie in de markt. Hoe kom je tot de juiste woorden? De exacte woorden die jouw onderneming perfect positioneren en onderscheidend maken? Ik ondersteun je bij de zoektocht naar de juiste woorden en de juiste stem voor jouw organisatie.

Specifieke vaardigheden

Copywriting zit als expertise vaak aan het einde. De website moet nog gevuld. De nieuwsbrief moet nog geschreven. Het persbericht nog even gemaakt. Daardoor krijgen woorden vaak niet de juiste aandacht.  Juist voorin in het proces heeft een onderneming  baat bij de hulp van een strategisch copywriter. Nog voor de communicatiestrategie is geschreven. Nog voor het marketingplan is uitgewerkt.

De keuze voor de juiste woorden is namelijk meer dan ooit een strategische keuze.

De vertaling van de juiste woorden naar de juiste toon is essentieel om jouw lezers te boeien en vast te houden.

De essentie vangen

Waarom heb je juist voorin  in het proces ondersteuning nodig ? Positionering draait om het vangen van jouw onderneming in de juiste woorden. De woorden in je missie en visie definiëren hoe jouw onderneming in de wereld staat. Wat jouw specifieke belofte is. Die belofte kan niet helder genoeg geformuleerd zijn. De kracht van woorden is nodig om de visie van jouw onderneming tot leven te wekken.

Helder en overtuigend

Om de kernwaarden van je merk en onderneming te definiëren, heb je wederom tekst nodig. Heldere en overtuigende teksten die jouw organisatie duidelijk in de markt zetten. Die je medewerkers enthousiast maken. Die de interesse van je klanten weet te prikkelen. Waar sta je voor? Wat geef je jouw klanten? Hoe vertaalt zich dat straks naar al die middelen en kanalen die je tot je beschikking hebt?

Stem en toon

En hoe klinkt jouw onderneming dan? Wat is de toon waarop je het gesprek met je klanten aangaat? Welke stem gebruik je? Het vangen van de stem en toon van je teksten is belangrijk om onderscheidend in de markt te zijn.

Je blijft herkenbaar voor je klanten door eenduidig en consistent te communiceren. Ze voelen zich thuis bij jouw onderneming.
Zo bouwen we aan een heldere identiteit, een duidelijke belofte en een goed verhaal.

Strategische keuze

De keuze voor de juiste woorden is meer dan ooit een strategische keuze, zoals ik al zei. Daarvoor is een copywriter nodig. Een copywriter die niet aan het einde zijn kunstje komt doen, maar die naast je staat vanaf het begin. Die je helpt bij het precies verwoorden van jouw strategische keuzes. Die de kracht van woorden optimaal weet te gebruiken. Van eerste idee tot de middelen die de buitenwereld meenemen in jouw avontuur.

Vertalen naar de juiste woorden

Daarbij zit mijn persoonlijke kracht in het vertalen. Het vertalen van de wensen en behoeften van jouw organisatie naar de juiste woorden.

Precies de woorden die de essentie vangen.

Die woorden die jouw organisatie tot leven brengen.

Die woorden die jouw producten en diensten tussen de oren van je klanten krijgen.

Strategisch copywriter

Door te vertalen. Door helder te maken. Door de juiste woorden aan te dragen die jouw onderneming verder helpen. Daar komen strategie en copywriting samen. Daar ligt mijn rol als strategisch copywriter. Ik ben Dimitri Lambermont. Aangenaam.