30 tips van Jack Kerouac voor een vrije schrijfstijl

36bcc0c4d0bec9cd7f43f8c93b0babe2

En dat kun je best toepassen op je blog

“The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn, like fabulous yellow Roman candles exploding like spiders across the stars, and in the middle, you see the blue center-light pop, and everybody goes ahh…”

Welkom in de wereld van Jack Kerouac. Zo rond mijn achttiende las ik voor het eerst het boek On the Road van Jack Kerouac en nog altijd heeft het werk een grote invloed op mijn schrijverij. On the Road is een vloeiend boek. In een ruk geschreven op een lange rol papier van 37 meter. Kerouac staat bekend om zijn vloeiende, ritmische schrijfstijl. Hij schrijft in een ‘stream of conciousness’ geheel spontaan proza. Aangezien veel mensen hem vroegen Jack hoe doe je dat nou, dat spontaneous prose? – hieronder zijn 30 tips voor schrijven zonder grenzen. Ik heb ze van commentaar voorzien waar ik ze zelf snap ;-). “30 tips van Jack Kerouac voor een vrije schrijfstijl” verder lezen

Geef je organisatie een menselijke en informele toon in 4 fases

Door de opkomst van social media zie ik een belangrijke verschuiving. Een waarbij informele communicatie de nieuwe norm wordt. Mensen geven er steeds meer de voorkeur aan door organisaties te worden aangesproken als mensen, niet als een massa, doelgroep of persona. Maar hoe kom je bij een informele toon als je organisatie gewend is formeel te communiceren? Ik deel een strategie met je voor het doorvoeren van een menselijke toon in jouw organisatie.

Begin vandaag nog, want je doelgroep wil straks niet anders meer. En je kunt je nu nog positief onderscheiden op helderheid in een wereld die van formele communicatie en jargon aan elkaar hangt.

Menselijke toon

Kiezen voor een menselijke toon in je communicatie gaat iets verder dan de keuze voor ‘U’ of ‘Je’. Het gaat over de manier ‘waarop wij praten’. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Kiezen voor een menselijke toon in je communicatie komt aan het hart van je organisatie. Het zorgt voor lastige vragen:

 •     Hoe staan we als organisatie in de wereld?
 •     Hoe willen we eigenlijk praten met onze klanten?
 •     Zijn we wel zo menselijk?
 •     Durven we dat aan?

De gehele organisatie

De toon van je communicatie gaat ook de hele organisatie door. Om het helder te maken, enkele voorbeelden:

 • Van je toffe, jonge webcare-team op Twitter blijft weinig over als je klant vervolgens een formele en afstandelijke e-mail van je serviceafdeling krijgt.
 • Als je website uitblinkt in helderheid, dan moet je geen brochure hebben die onduidelijk is en vol jargon staat.
 • Als je online communicatie persoonlijk is, moet ik niet worden doorverbonden met een callcenter in India als ik je een keer opbel.

Begint het belang van toon te dagen? Alles hangt met elkaar samen. Een goede toon op één plek, betekent een goede toon op alle plekken.

Vier fasen

Ik onderscheid 4 fasen in de ontwikkeling van een menselijke toon. Ik ga per onderdeel nog dieper in op de betekenis.

 1. Om te weten waar we naartoe willen, moeten we eerst een spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’ zetten. Fase 1 is dus bepalen wat het einddoel is. Zoals gezegd, toon komt aan de hele organisatie, dus als we iedereen mee willen krijgen, moeten we in ieder geval helder hebben waar we nu eigenlijk aan werken.
 2. Fase 2 draait om inventariseren: we willen inzicht krijgen in de verschillende onderdelen binnen de organisatie, middelen en kanalen die te maken krijgen met onze nieuwe toon. En we kijken vooral ook naar de markt. Kunnen we onderscheidend zijn door deze weg te kiezen?
 3. In Fase 3 gaan we de toon vastleggen. Niet alleen moeten we de toon bepalen, we moeten ook zorgen dat iedereen deze consequent gebruikt. En dat iedereen mee wil in deze verandering. Dat gaat verder dan een stijlgids, maar vraagt om training en overtuiging.
 4. De laatste fase is het daadwerkelijke doorvoeren van de toon. Onderschat dit niet. Denk aan een grote corporate website en je kijkt al snel tegen honderden pagina’s aan die herschreven moeten worden. Willen we consequent zijn, dan moeten we bovendien ook alle offline middelen afstemmen op de nieuwe toon.

Fase 1 – Bepalen van einddoel

Elke strategie begint met het einddoel. We beginnen onze reis naar een nieuwe toon, dus met het bepalen van dat einddoel. We schetsen in deze fase vooral een ideaalbeeld. Je moet veel knopen doorhakken en veel mensen intern overtuigen. Je moet zogezegd eerst de droom verkopen, voordat je deze realiteit kunt maken. Zorg dus dat je zelf een kristalhelder beeld hebt van waar je naartoe wilt.

Bijvoorbeeld:

 •     We onderscheiden ons door helder, open en vriendelijk te communiceren.
 •     We spreken onze lezer aan met ‘je’.
 •     We schrijven korte, heldere zinnen.
 •     We gebruiken geen moeilijke woorden als een eenvoudig woord ook kan.
 •     We vermijden onnodig Engels.
 •     We houden intern taalgebruik intern.

Afronden fase 1

Je hebt helder waar je naartoe wilt. Je kunt onderbouwen waarom dit de juiste weg is. Je hebt de juiste argumenten om voor deze toon te kiezen. Je haalt veel overhoop, dus zorg dat je zelf met volle overtuiging voor deze toon hebt gekozen.

Fase 2 – Inventariseren

Willen we consequent naar buiten treden met een menselijke toon, dan moeten we eerst een inventarisatie maken. Waar komt die toon straks eigenlijk allemaal voor? Waar maken onze klanten contact met onze organisatie? Waar gaan we in gesprek?

Je kunt hier beginnen met de normale communicatiemiddelen en kanalen, maar kijk ook eens naar de offline plekken. Een nieuwe toon in communicatie raakt alle lagen van de organisatie. Denk dus ook aan de telefoon, je helpdesk, het callcenter, verpakkingen en bonnen of de mensen in de winkel. Consequent naar buiten treden met menselijkheid is een totaalaanpak en niets minder.

 

Fase 2a – Inventarisatie: organisatie, kanalen en middelen

Het eerste deel van de inventarisatie speelt zich intern af. Waar gaat de nieuwe toon een gevolg hebben? Wie gaat ermee aan de slag? Wie heeft contact met de klant? Daarna kijken we naar de afzonderlijke kanalen en uiteindelijk de middelen – online en offline. Welke middelen hebben we eigenlijk allemaal? Van de socialmediakanalen tot de verschillende telefoonnummers en e-mailaccounts. Van de website tot het persbericht en de nieuwsbrief. Bekijk ze rustig en leg ze vast. We verzamelen alleen, oordelen komt later.

Fase 2b – Inventarisatie van belanghebbenden: krijgen we de organisatie mee?

Inherent aan de inventarisatie van je organisatie is het inventariseren van je interne belanghebbenden. Wie heeft er allemaal wat te zeggen over content en waarom is dat eigenlijk zo? Hoe kijken zij aan tegen deze toon? Wie zorgt voor input? Wie mag aan de kanalen en middelen komen?

Fase 2c – Inventarisatie van de markt: kunnen we onderscheidend zijn met onze toon?

Na intern te hebben gekeken, moeten we ook naar buiten kijken. Het derde niveau van onze inventarisatie is dan ook de markt. Kunnen we onderscheidend zijn met onze toon? Kunnen we opvallen door helder en vriendelijk te communiceren? Hoe praat de concurrentie eigenlijk?

Afronden fase 2

Aan het einde van deze fase moet je een helder overzicht hebben van alle contactpunten van je organisatie. Je hebt intern vastliggen wie je moet benaderen. Je hebt extern vastliggen waar je met de wereld in gesprek gaat. Deze personen moeten mee in jouw nieuwe menselijke toon. Het lobbyen kan beginnen.

Fase 3 – Vastleggen

We hebben tot nu toe een beeld geschetst van onze nieuwe toon en bekeken op welke plekken en met wie we deze gaan toepassen. Nu wordt het tijd om de nieuwe toon ook echt vast te leggen. Om te voorkomen dat deze nieuwe toon in een archief verdwijnt, moeten we hier meer acties ondernemen dan slechts in een stijlgids enkele regels vastleggen. Dit wordt de nieuwe manier waarop wij als organisatie praten, dus neem mensen ook mee.

Fase 3a – Bepalen van de nieuwe toon

Eerst moeten we voor onszelf de nieuwe toon verder uitwerken. Wat betekent het nu eigenlijk voor onze organisatie als we menselijk gaan praten met de buitenwereld? In de eerste fase is onze menselijke toon nog een droom, een ideaalbeeld. In deze fase leggen we hem gedeeltelijk vast. We werken de toon verder uit, maar houden deze nog steeds globaal. Pas als we na overleg de toon concreet vastleggen, gaan we in op de details.

Fase 3b – Overleggen van de nieuwe toon

We stemmen de toon nu af met de interne belanghebbenden. De toon raakt iedereen. En iedereen moet ermee aan de slag. Daarom is het essentieel dat je iedereen meeneemt. Een nieuwe manier van praten kun je niet zomaar even van bovenaf opleggen en verwachten dat het goed gaat. Een nieuwe manier van praten, maak je samen. Neem dus de tijd om met je interne belanghebbenden om tafel te gaan. Eerder heb je een inventarisatie gemaakt, nu wordt het tijd om langs te gaan.

Vraag je belanghebbenden om input. Vraag je directie om steun. Neem ze mee in je ideaalbeeld en de uitwerking hiervan. Toets je ideaalbeeld ook aan de realiteit. Is het haalbaar? Maar laat je niet verleiden tot al te grote compromissen. Je hebt eerder je ideaalbeeld samengesteld om nu juist mensen te overtuigen mee te gaan. Ze mogen input leveren, maar dwaal niet te ver af. Een heldere toon is niet gebaat bij polderen. Weerstand is vanzelfsprekend, maar zonder enthousiasme lukt een nieuwe manier van spreken ook niet.

Nog niet klaar

Blijkt het niet haalbaar om tot overeenstemming te komen? Lukt het je niet om mensen mee te krijgen? Dan is je organisatie misschien gewoon nog niet klaar om menselijk te gaan praten. Houd rekening met deze mogelijkheid. Veel mensen hangen een bepaald gevoel van eigenwaarde aan jargon en moeilijk taalgebruik. De kans bestaat altijd dat je hier niet doorheen breekt.

Fase 3c – Vastleggen van de nieuwe toon

In deze laatste fase maken we onze nieuwe toon eenduidig helder aan de organisatie. We leggen de nieuwe toon vast. Denk hierbij aan regels en richtlijnen, stijlgidsen en trainingen. Beginpunt van het vastleggen is een stijlgids. Hiermee helpen we bestaande en nieuwe medewerkers om zich de nieuwe toon eigen te maken. In eerste instantie lijkt dit vooral een document voor het contentteam of de afdeling Communicatie en Marketing, maar denk per afdeling aan een verdere doorvertaling.

 •     Hoe nemen we de telefoon op volgens deze nieuwe toon?
 •     Hoe beantwoorden we de e-mail volgens deze nieuwe toon?
 •     Hoe spreken we in de winkel onze klanten aan volgens deze nieuwe toon?
 •     Hoe spreken we op social media?

Gebruik vooral ook de interne media om mensen mee te nemen in de nieuwe toon. Zorg voor trainingen en workshops. Met een document op intranet ben je er niet. Zoek intern je enthousiaste collega’s die mee willen in de nieuwe toon een laat hen ook aan het woord. Een nieuwe toon is een grote verandering, geef het tijd.

Afronden fase 3

We zijn in samenspraak met de organisatie tot een menselijke toon gekomen die werkbaar is. We hebben onze interne belanghebbenden meegenomen in deze reis. Het moet een toon van de organisatie zijn. We hebben hiervoor een stijlgids opgezet en hebben mensen zelf meegenomen door middel van trainingen en workshops binnen hun specifieke onderdeel.

Fase 4 – Doorvoeren

In de laatste fase gaan we ook echt met al onze content aan de slag. Waar het doorvoeren van de nieuwe toon in de organisatie vooral mensenwerk is – we gaan langs en nemen mensen mee – is het doorvoeren van de nieuwe toon in onze kanalen en middelen handwerk. Hier zie ik dan ook een duidelijke overlap met een contentstrategie. We weten nu waar onze content aan moet voldoen – dankzij de stijlgids – en kunnen toetsen hoe ver we al zijn.

Fase 4a: Content Inventarisatie

Waar we in de eerste fase een globale inventarisatie maken, pakken we het nu grondiger aan: op paginaniveau. Of dit nu een pagina online is, of een pagina in een brochure, maakt niet uit. We moeten door al deze content heen met een kritische blik. Wat hebben we allemaal? De inventarisatie ‘Welke kanalen en middelen zijn er?’ diepen we uit met ‘Welke content is er op deze kanalen en middelen?’ Wat is de huidige status?

Fase 4b: Content audit

Vervolgens spreken we hier een waardeoordeel over uit: Komt het in de buurt van de gewenste kwaliteit? We kijken kritisch naar de kwaliteit van onze online- en offline content aan de hand van onze stijlgids. Wat moet anders? Wat moet blijven? Wat kan weg?

Wees hierin zo consequent mogelijk. Een nieuwe manier van spreken heeft alleen kans van slagen als de toon overal hetzelfde is. Een klant moet geen verschil meer zien of voelen tussen al die verschillende uitingsvormen. Aan het einde van je content audit heb je helder:

 • Welke kanalen en middelen we hebben.
 • Welke pagina’s we hebben.
 • Wat de kwaliteit is van deze pagina’s.

Fase 4c: Zo laten, aanpassen of verwijderen

In de laatste fase maken we het verschil. We hebben een inventarisatie van onze kanalen en middelen (fase 1) gecombineerd met een inventarisatie op paginaniveau en hier een duidelijk oordeel over uitgesproken. Hieruit komt een duidelijke opdracht:

 • Deze pagina’s kunnen zo blijven – ze voldoen al aan de nieuwe toon.
 • Deze pagina’s moeten anders – ze moeten herschreven worden.
 • Deze pagina’s kunnen weg – ze passen qua inhoud en toon echt niet meer bij onze nieuwe manier van spreken.

Alleen door zo rigoureus te werk te gaan, kun je, je organisatie meenemen in de nieuwe toon. Kom je tot de conclusie dat een middel echt niet meer werkt? Ga er dan niet aan rommelen, maar maak het opnieuw. Een nieuwe toon is geen kwestie van kleine aanpassingen.

    De belangrijkste verandering die er in je organisatie moet gebeuren, is ophouden met zaken onnodig moeilijk te maken. En normaal te gaan praten.

Houd op met zaken onnodig moeilijk te maken

Lijkt het doorvoeren van een menselijke toon veel werk? Eigenlijk is dat het niet. De belangrijkste verandering die er in je organisatie moet gebeuren, is ophouden met zaken onnodig moeilijk te maken. En normaal te gaan praten. Deze aanpak moet uiteindelijk een helder resultaat hebben. Communicatie die consequent menselijk van toon is. En die congruent is. We praten eindelijk zoals we zijn – als mensen.

Eerder al verschenen op Frankwatching: http://www.frankwatching.com/archive/2015/01/27/geef-je-organisatie-een-menselijke-informele-toon-in-4-fases/

Waarom is de nieuwsbrief van Chris Brogan zo goed?

Elke zondag zit ik klaar voor een nieuwsbrief.

Hoeveel organisaties kunnen dat zeggen? Hoe vaak zit jij klaar voor de volgende editie van een nieuwsbrief? 
Maar toch is het zo. Elke zondag zit ik met een kop koffie en mijn tablet klaar voor de nieuwsbrief van Chris Brogan. Waarom? Omdat zijn nieuwsbrief goed is. Maar waarom?


Hieronder enkele punten die de nieuwsbrief van Chris Brogan zo sterk maken.

*** Disclaimer: ik ben niet betaald om deze blogpost te schrijven, maar deel graag mijn enthousiasme ***

1.Apart moment
Binnen onze communicatie houden we eigenlijk maar rekening met vijf dagen. De werkdagen. En veel onderzoeken zullen je vertellen dat een bepaalde dag en een bepaald tijdstip in die werkweek het beste moment is. Kijk maar eens naar je eigen mailbox en zie ze binnenstromen op het perfecte tijdstip op de perfecte dag. Wat gebeurt er? Je krijgt een overvloed aan informatie en raakt de interesse kwijt.
Wat doet Chris Brogan? Hij stuurt zijn nieuwsbrief op zondagochtend uit. 

Bijvoorbeeld: zondag 6 januari 2013 10:04

Wat? Zondagochtend om 10.00 uur?!! 
Dat lijkt voor de werkende mens een apart moment, maar als je er over nadenkt, klopt het. Het is zondag. Je hebt geen zorgen. Geen gedoe. Je hebt alle tijd om deze nieuwsbrief te lezen. En aandachtig te lezen. Morgen ga je wel weer haasten, maar door zijn timing, ben je al klaar om te ontspannen. Wat een voordelige positie om in te zitten.

2. Persoonlijk
Hoe begint de nieuwsbrief van Chris Brogan? 

Hello to you, Dimitri!

Today, I’m drinking plain water. I’m on a 30 day cleanse and that means no tea, no coffee, and wow! What a difference. Those caffeine headaches were ouchy the first few days, but I got over it. And you?

En overal waar een naam staat, staat ook mijn naam ‘Dimitri’. We hebben allemaal de mond vol over personalisatie, maar daadwerkelijk steeds je naam tegenkomen in een nieuwsbrief doet iets aparts. Het raakt je persoonlijk. In ieder geval meer dan Beste Meneer en/of Mevrouw…
Iemand aanspreken met zijn of haar naam zorgt direct voor aandacht. We kennen onze eigen naam. We houden van onze eigen naam. Hij speelt daar goed op in om een band te creëren. 

3. Blij dat je er bent
Misschien is het een Amerikaans ding en herhaalt hij het overal, maar Chris laat in zijn nieuwsbrief vaak en veelvuldig weten dat hij “blij is dat je er bent”. Je bent heel even samen in de nieuwsbrief. Even bestaat er niets anders. Hij heeft nagedacht over zijn woorden en jij bent blij om ze te lezen. Dank je dat je hier bent. 
Hoeveel organisaties doen dat? Hoeveel organisaties geven je het gevoel – ik ben blij dat je er bent.

Your thoughts on this would be fascinating to me. If you’re up to it, please feel free to reply. I’d love to hear your ideas from your perspective as a customer as well as your view on this as it applies to your business.

4. Focus op tekst
In de hele nieuwsbrief komt geen afbeelding voor. Geen cheesy stockfoto’s. Geen productshots. Niet eens een plaatje van Chris zelf. Alleen tekst met enkele links. Hierdoor kun je focussen op ‘het gesprek’. Focussen op de tekst. Lezen. En de stem horen. 
5. Conversationele toon
De toon in de nieuwsbrief is nergens al te moeilijk. Het taalgebruik goed te volgen. We zijn in gesprek. Ik ben helemaal geen nieuwsbrief aan het lezen, Chris wil gewoon even met me praten. Over een bepaald onderwerp. Door die toon consequent door te voeren, vergeet je de ergernis die vastzit aan een ‘normale’ nieuwsbrief. 

One last thing. If you’re listening regularly to the podcast and you like it, could you spare 3 minutes? I could really use some reviews on iTunes. Hate to ask for things like this, but it would help a lot. Thank you in advance. : )

6. Goede beeldspraak
Een recente nieuwsbrief had de kop The Magic of Campfires. Zeg het woord Kampvuur en iedereen zit er. Rond dat warme vuur. Starend in de vlammen. Gezellig pratend in de buitenlucht. Chris Brogan schetst altijd eerst een goed beeld om zijn verhaal aan op te hangen. Hij heeft aandacht voor het beeld. Zorgt dat je er zit. En gaat dan pas uitleggen waarom die beeldspraak logisch is voor het punt dat hij wil maken. 

When I was younger, I was in the Boy Scouts, and my troop was really active. We did a lot of outdoorsy stuff, and I learned how to canoe and climb mountains and tie knots(poorly) and orient via a compass. Part of the experience of camping out was always the campfire. Have you ever sat around a campfire?

What happens is kind of magical. The fire is where everyone’s eyes go. At best, people will give you a quick sideways glance. Then, conversations will happen, usually about silly stuff. Then, if you’re lucky, someone has brought along a guitar or some other instrument. Maybe you sing. Maybe you tell some ghost stories.

7. Kondigt verkoop aan
Bij de meeste nieuwsbrieven druipt het Sales en Marketing-sausje er vanaf. Koop dit. Doe dat. Download onze whitepaper. Je moet heel wat doen als lezer. 
Zo niet in de nieuwsbrief van Chris Brogan. Hij kondigt het altijd netjes aan. 

(Quick interruption. If you want the audio version of the newsletter, it’s HERE.)

Of wat denk je van deze?
**NOTE: This email is quite selly-sell, pitchy-pitch, Dimitri. If you don’t want to hear about it, hit delete now, and you won’t have to hear me drone on about success and stuff like that. I’ll be not so pitchy pitch next week. Promise!**
8. De superkillertip: Hij geeft zelf antwoord
Reply op de nieuwsbrief en je krijgt antwoord. Van Chris zelf. Op de dag dat je vraag gestuurd is. 

Yes, I reply personally. Yes, it’s really me. (That’s my favorite question every week.)

Toch eens gedaan en ja hoor…

Well sure! You and me both. We create on the keyboard. No question! : ) 

Chris Brogan…CEO&PresidentConclusie:
Waarom is de nieuwsbrief van Chris Brogan zo goed? Omdat alles er op gericht is je te laten vergeten dat je een nieuwsbrief leest. Je deelt een persoonlijk moment met Chris Brogan. Toevallig via een nieuwsbrief, maar de nadruk ligt niet op het feit dat je een nieuwsbrief leest.

Er is geen nieuwsbrief. Er is een moment op zondagochtend met een kop koffie waarin wij even praten.

En niets anders… 


QYGKYXZKYCR5

De 5 elementen van een prettige schrijfstijl

Waar social media al niet goed voor zijn. Op basis van mijn eerdere blogpost over de toon van copy raakte ik op Twitter in ´gesprek´. Deze twitteraar was op zoek naar een cursus bloggen om zo haar eigen stem te ontdekken. Aan inspiratie en discipline geen gebrek, maar hoe kom je aan een prettige schrijfstijl? Deze vraag heeft me aan het denken gezet, hoe zou een cursus over een prettige schrijfstijl eruit zien?

Dus stel je wilt prettig gaan schrijven? Een toon ontwikkelen waar jij je lekker bij voelt en welke voor de lezers aansprekend is? Waar begin je dan?

1. Voldoende kennis
Ik denk dat de basis van een prettige schrijfstijl ligt in het kiezen van een onderwerp waar je veel over weet. Of een onderwerp waar je veel passie voor voelt. Kies je een onderwerp waar je niet om geeft dan voel je niet de vrijheid om vrijuit te schrijven alsof je erover praat. Bovendien raakt de stroom berichten snel op. Wees blij met je onderwerp en het komt terug in je teksten. Anders forceer je en dat is voelbaar. Het geeft je het zelfvertrouwen om losser te schrijven want met je kennis zit het goed.

2. Je eigen stem ontdekken
Het ontdekken van je eigen stem is inherent aan het ontwikkelen van een prettige schrijfstijl. De ene schrijft wollig. De ander zakelijk. De volgende enthousiast. Degene daarna kort en bondig. Allemaal mogelijkheden om uit te proberen bij de zoektocht naar jouw stem. Probeer eens een lang stuk te schrijven, kijk hoe lang je het volhoudt om te vertellen op een leesbare manier. Draai het om en probeer een zo kort mogelijke post te maken. Laat de vetrandjes aan de tekst zitten. Of snijd ze juist overmatig weg. Ergens daarin zit jouw stem. En houd deze vervolgens vast over meerdere posts. Schrijf vaak. Schrijf veel. Schrijf als je geen zin hebt. Mensen gaan je stem pas herkennen als ze je vaak kunnen lezen.

3. Niet beleren, maar vertellen
Maak het niet onnodig moeilijk. Een belerend klinkende hoogdravende tekst, kost veel meer moeite dan schrijven alsof je aan het vertellen bent. Schrijf zoals je praat. En kijk daarna verder. Neem me mee op een reis, niet naar college. Ik ben hier ook maar voor mijn lol.

4. Have the guts to go nuts
Stap eens uit je comfortzone. Het draait niet  alleen om jou, maar om je onderwerp. Als je voldoende kennis hebt over je onderwerp en voldoende passie, voel je vanzelf de vrijheid om ook eens een andere invalshoek te kiezen. Daarmee kun je, je onderscheiden. Je gekkigheid is persoonlijk en dus onderdeel van jouw stijl. Experimenteer er op los.

5. Check nog wel even de basis
Ja je kunt schrijven als Casanova, maar loop altijd nog even je tekst na op de basis. Klopt de grammatica? Klopt de interpunctie? Een prettige schrijfstijl is een schrijfstijl waarbij ik niet het gevoel heb dat ik aan het lezen ben. Het is moeiteloos. Zonder uitstekende splinters. Zonder ergernissen. De lezer voelt zich thuis. Leest lekker door en is aan het einde net zo enthousiast als jij over het onderwerp.