Content: van ad hoc naar strategie: Basis bepalen – 1 van 5

Content: van ad hoc naar strategie: De basis bepalen 

Content heeft nog te veel een ad hoc karakter. Hoe komen we tot meer focus? Hoe komen we tot een strategie? Hieronder een voorzet.

Fase 1: Basis bepalen
In mijn eerdere presentatie heb ik een overzicht gegeven van een manier om content van ad hoc naar een meer strategisch niveau te brengen. In deze – en komende blogposts – zal ik elke fase toelichten. Zo komen we tot een volledige aanpak van content.

Content: van ad hoc naar strategie

 

 

 

 

 

 

Bezinnen op onze rol 

De eerste fase van de contenstrategie is het bepalen van de basis. Om tot een goede kwaliteit voor onze content te komen, moet we ons even bezinnen op onze rol als organisatie. We moeten een stap terug en kijken naar Wie zijn we en waarom doen we het? Voor wie doen we het? Wat hebben we al?

Fase 1 bestaat dan ook uit het kijken naar de:

  • Kernwaarden van de organisatie
  • Doelstelling
  • Doelgroep
  • SWOT analyse
  •  Bestaande website

 

1A. Kernwaarden van de organisatie 

Beginpunt van de contentstrategie draait om de waarom-vraag. Waarom is onze organisatie op aarde? Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen? Wat vinden wij eigenlijk belangrijk? Waarom zijn wij onderscheidend?

Veel organisaties stellen eenmalig hun missie en visie op en vergeten ze daarna ergens in een document of op de website. Door terug te gaan naar de basis kun je ontdekken dat de organisatie is veranderd, de markt is veranderd of de benadering van de markt is veranderd.

Door stil te staan bij de kernwaarden zet je een gezonde basis neer voor content die congruent is. Dus die klopt bij de organisatie. Dit in plaats van mee te gaan in de hype van die dag, ook al klopt die misschien niet bij hoe de organisatie in de wereld staat.

1B. Doelstelling

Waarom heeft content nog een ad hoc karakter? Omdat we vaak niet de tijd nemen om na te denken over de doelstelling. Simpel gezegd: wat willen we bereiken met content?

Richten we ons op verkoop?
Willen we dat mensen informatie aanvragen?
Zetten we content in om onze naamsbekendheid te vergroten?
Of streven we naar thoughtleadership binnen onze niche?

Maar we kunnen ook op een ander niveau kijken naar onze doelstelling. Namelijk, welke veranderingen willen we aanbrengen in kennis, houding of gedrag? Dit zijn goede basisvragen om mee te beginnen. Wat is de houding waar we naar streven? Welke verandering in kennis willen we bereiken? Wat moet onze doelgroep anders gaan doen?

1C. Doelgroep

We hebben gekeken naar de basis, naar de waarom-vraag en hebben de doelstelling helder voor ogen. Nu kunnen we kijken naar de doelgroep. Wat gaan we doen? Met welk doel? Voor wie? Wie zijn onze stakeholders? Zowel extern als intern. Met wie hebben we intern rekening te houden? Maar ook bij wie kunnen we terecht voor een interessante visie?

Kijken we extern, dan moeten we heel helder hebben wie we willen bereiken. Op welk niveau? Met welke beslissingsmacht?

Het onderzoeken van de doelgroep zorgt voor content die voor hen relevant is. Voor die mensen die het verschil gaan maken. Het formuleren van heldere persona’s – een afspiegeling van de ideale consument van onze content – is hierbij een belangrijk middel.

1D. SWOT analyse

Content is overal. Daarom is het belangrijk om binnen de niche even rond te kijken. Hoe scoort onze content tegenover de content van de concurrent? In hoeverre sluiten we aan op de markt met onze kennis? Of kunnen we iets vinden waar we in kunnen uitblinken?

Door middel van een SWOT-analyse van de eigen content en de content van de concurrent kunnen we om bekende valkuilen heen werken. Bovendien helpt het in het bepalen van een eigen stem. Een stem die klopt bij de organisatie en de diensten en producten.

Alles draait in deze fase om congruentie. Als content moet kloppen – moeten we weten wie we zijn en waar we staan in de wereld.

1E. Bestaande website 

Als laatste stap in deze voorbereidende fase moeten we vooral eens kijken naar onze bestaande website. Hoewel we veel kwijt kunnen van onze content op Social Media – en dit zeker aan te bevelen is – moeten we onze eigen website niet vergeten.
Hoe dragen de bestaande pagina’s bij en ondersteunen ze de contentstrategie?
Moeten we nieuwe landingspages maken?
Moeten we voor onze content een aparte website in elkaar zetten?
Waar laten we de blog?
Waar laten we video’s? Op Youtube? Of ook op onze website?
Kijken we naar content, dan heeft dit automatisch gevolgen voor onze website. Houd hier dus rekening mee en kijk waar je de klant wil laten landen.
Fase 2
In mijn volgende blogpost gaan we in op Fase 2: het koppelen van de basis. We weten wat onze basis is… hoe gaan we deze kennis nu vertalen naar werkbare formaten?