De drietrapsraket van online copy: branding 2/4


Online communicatie vraagt om meer dan een goed taalbesef en een commerciële inslag. Het vraagt van de copywriter zijn volledige aandacht voor drie duidelijke velden. Branding, traffic en conversie. Deze keer gaan we iets dieper in op branding.

Branding
Aan de basis van onze online communicatie staat de branding. Als goede communicators en copywriters in dienst van een bedrijf zijn we altijd bezig met de vertaalslag van interne USP’s naar externe voordelen. Het is belangrijk te weten waar we als bedrijf voor staan en hoe we dit interessant maken voor onze bezoekers. De valkuil is van binnen naar buiten te redeneren, maar we moeten juist het omgekeerde bewerkstelligen. We bieden onze klant antwoord op een vraag: waarom moet ik bij jullie zijn?

Wat bieden we?
Dat is al zo bij traditionele massacommunicatie en met de beweging naar online massacommunicatie lijkt daar misschien weinig aan veranderd. Maar dat valt tegen. De bezoeker is kritischer. Een concurrent is tenslotte maar één klik weg. Een beter aanbod zo gevonden. De klant staat ten alle tijde al met één been buiten de deur. Dus zorg dat je branding klopt. Wie zijn we, wat bieden we, waar staan we in de markt, wat is ons onderscheidend vermogen?

Doelen van online branding
We moeten in deze fase als copywriters enkele duidelijk de doelen van branding voor ogen houden. Ten eerste gaat het erom onze boodschap helder voor het voetlicht te brengen. Hou het simpel, hou het scherp en hou het vooral kort. Waarom dien ik jullie mijn vertrouwen te geven? Vanwege deze duidelijke voordelen.

Geloofwaardigheid
Ten tweede zoekt de klant vertrouwen. We moeten met onze teksten dus bijdragen aan het bevestigen van onze geloofwaardigheid. Zijn we te vertrouwen en beschikken we over de juiste en aantoonbare expertise? Zijn wij de aangewezen partij om de uitdagingen van de klant op te lossen. Ja en wel hier om.

Emotioneel aansluiten
De derde stap draait om emoties. We moeten de bezoeker op een emotioneel niveau aanspreken. Waar het bij onze geloofwaardigheid draait om harde feiten, moeten we ook laten zien dat we mensen zijn, met een menselijke toon en begrip voor hun uitdagingen. Zijn keuze voor onze onderneming is voor een groot deel gebaseerd op gevoel en emotie.

Motivering
Heeft de bezoeker ons merk en de merkbeleving in zijn hart gesloten, dan draait het om het motiveren van de klant. Enthousiasme voor ons merk zorgt voor een snellere verkoop. Zorg dat ze enthousiast raken over ons product en je hebt er een gratis reclamebureau bij.

Loyaliteit
En als laatste moeten we met onze boodschap zorgen dat ze terug blijven komen. De loyaliteit van onze klanten moet gegarandeerd zijn, want op een eenmalige aankoop kunnen we geen onderneming bouwen. Herhalingsaankopen en een ongehinderde loyaliteit zijn dan ook ons vijfde en laatste doel.

Vertrouwen
Geredeneerd vanuit de bezoeker gaat het bij branding allemaal om Het Grote Vertrouwen.

Deze onderneming weet waar ze het over heeft. De producten passen bij mij en sluiten aan bij mijn vraag en ik voel me nog fijn bij hun corporate boodschap ook!

Volgende keer meer over hoe deze klanten bij je website komen: traffic.