De Game of Thrones van online copywriting


De Game of Thrones van online copywriting

Of het listige spel van overtuiging

Dit artikel kost je: [est_time]

Direct naar: Intentie of doel

DISCLAIMER: IK SCHREEF DIT VOOR MIJN PLEZIER MET EEN GEZONDE DOSIS IRONIE. NIET TE VERWARREN MET SERIEUS ADVIES. DAN WEET U DAT.

Een copywriter is een schrijver die moet overtuigen met woorden. Bij sommige mensen heeft dat toch een nare nasmaak. Overtuigen is uiteindelijk namelijk een aanval. Ik probeer met woorden door jouw verdediging als lezer heen te breken. Mijn overtuigingskracht moet sterker zijn dan al je twijfel en je natuurlijke paranoia. Ik moet in je hoofd kruipen, je weerstand breken en zorgen dat je hersenen zeggen; klinkt plausibel, ik vertrouw deze mensen wel.

[motion data-animate=”fadeIn” data-speed=”slow” data-easing=”linear”][card]En daarmee zit je toch snel in een moreel schemergebied. Het heeft iets van een intrige. Een spel… zoals in Game of Thrones. Wanneer slaat overtuiging om in list en bedrog? Wanneer slaan we als schrijvers over in manipulatie? Als overtuigen een spel is… hoe bouw je dan listig een aanval op? We winnen als we het gedrag van de anderen zodanig beïnvloeden dat ze iets geloven of iets doen. [/card][/motion]

[motion data-animate=”fadeIn” data-speed=”slow” data-easing=”linear”][sta_anchor id=”Card”][card title=”Intentie of doel” title_color=”blue”]Zoals vaker bij content staat of valt de overtuigingskracht van je woorden met intentie. Wat is het doel van je overtuigingspoging? Je wilt dat de ander iets doet. Namelijk datgene dat bij gaat dragen aan het resultaat van je onderneming. Wat wil je dan gedaan krijgen van de ander? Het is handig om dit helder te hebben voor je aan je aanval begint.[/card][/motion]

[motion data-animate=”fadeIn” data-speed=”slow” data-easing=”linear”][sta_anchor id=”Card2″][card title=”Nobel of niet?” title_color=”blue”]Lezers zijn namelijk niet dom. Mensen voelen heus wel of je intentie nobel is of niet. Met welk doel begin je aan je overtuigingsaanval? Ik denk dat je grofweg de volgende vier doelen na kunt streven. Oplopend in mate van listigheid.[/card][/motion]

[mpaper title=”1. Relatie opbouwen” mpaper icon=“no”]In de meest basale uitwisseling probeer je simpelweg het vertrouwen van de lezer te winnen. Je zet overtuigende woorden in om de ander op zijn gemak te stellen. Het doel is hier het vormen van een alliantie met de lezer of het opbouwen van een vriendschappelijke relatie. Toekomstige ontmoetingen worden hierdoor eenvoudiger. De lezer krijgt een vertrouwd gevoel bij jou en je onderneming.

Je wilt dat de lezer ontspant. Dit is de basis. Het contact voelt goed. Het contact voelt vertrouwd. En je lezer komt nog eens terug naar je website, omdat het veilig en fijn voelt. Je vraagt niets meer of minder.[/mpaper]

[mpaper title=”2. Informatie uitwisselen” mpaper icon=“no”]
In de volgende stap vraag je al iets meer inzet van je lezer. Deze moet voor het eerst iets gaan doen. Het vertrouwen in jou en je woorden moet al zo groot zijn dat je lezer er geen probleem mee heeft informatie achter te laten. Je doel is informatie ontfutselen en je schrijft deze kant op.

Of het nu een naam en e-mailadres voor een nieuwsbrief zijn of een inschrijving voor een account bij je dienst, je lezer moet je al voldoende vertrouwen om persoonlijke gegevens te overhandigen. Hij of zij moet iets doen. En hij of zij verlaat de veilige anonieme ruimte. Een verhoogde staat van alertheid is hier te verwachten.[/mpaper]

[mpaper title=”3. Zorgen dat de ander iets doet” mpaper icon=“no”]In de derde stap moet je lezer ook echt in actie komen. Je wilt dat de lezer iets gaat doen. Je zult nog meer het vertrouwen moeten winnen. Want de lezer mag niet langer passief in de relatie zitten. Er moet iets gebeuren. Ook hier kan het gaan om het vragen van persoonlijke gegevens. Of misschien zet je al je middelen wel in om een verkoop te ritselen. In deze uitwisseling moet je inzetten op maximaal vertrouwen. Alles moet aanwezig zijn om de lezer niet alleen gerust te stellen, maar ook om deze tot actie over te laten gaan. Een hoge drempel.[/mpaper]

[mpaper title=”4. Misleiding” mpaper icon=“no”]Als laatste doel kun je met je woorden natuurlijk gewoon proberen je lezer te misleiden. Je probeert de lezer in de val te laten lopen. Je moet om de waarheid heen draaien. Je moet de werkelijkheid mooier afschilderen dan deze is. Ook hier moet je een relatie aangaan. Je werkt aan het vertrouwen. Je wilt gegevens krijgen van je lezer en zorgen dat deze iets doet. Maar daarbij komt de extra dimensie dat je intentie niet in orde is. Je zult dus nog beter je best moeten doen om de alarmbellen in het hoofd van je lezer te sussen.[/mpaper]

[card title=”Reputatie, invloed en basishouding” title_color=”blue”]Met je doel voor ogen kun je beginnen aan het breken van de weerstand van je lezer. Het succes van je aanval hangt samen met drie vragen.[/card]

[mpaper title=”Wat is je reputatie?” mpaper icon=“no”]
Ik ga zo nog verder in op de basishouding van je lezer, maar wil hier even kort ingaan op je reputatie en je invloed. Je reputatie is datgene wat anderen over je zeggen. Of wat men over het algemeen gewend is van jou te krijgen. Zeggen anderen dat je te vertrouwen bent? Of sta je bekend als een leugenaar? Ben je een grote speler, maar is het je reputatie dat je log, traag en agressief omgaat met klachten en vragen van je lezer? Dan doet dit eerder afbreuk.
Allemaal factoren die de verdediging van je lezer op full alert zetten of niet. Je reputatie in combinatie met je intentie zorgt voor een lezer die de verdediging laat zakken of volledig omhoog trekt.[/mpaper]

[mpaper title=”Wat is je invloed?” mpaper icon=“no”]
Ben jij toonaangevend? Is je onderneming een gerenommeerde organisatie? Luisteren mensen als je spreekt? Dan wordt het werk van de copywriter heel wat eenvoudiger. We zullen de lezer sneller voor onze kant winnen. Laat niet alleen zien dat je de beste en de grootste bent en dat je invloedrijk bent binnen je branche, maar maak de belofte ook waar. Gebruik je invloed en zet deze in om het spel te winnen.[/mpaper]

[mpaper title=”Wat is de basishouding van je lezer?” mpaper icon=“no”]
Ziet de lezer je in een gunstig daglicht? Wil hij je kwaad doen of helpen? Het is moeilijker iemand te overtuigen die je haat dan iemand die warme gevoelens voor je heeft. Een lezer is niet geheel neutraal. Afhankelijk van je reputatie of invloed, maar ook de aard van je product of dienst kan de basishouding van je lezer uiteenlopen tussen twee uitersten: ‘vriendelijk’ of ‘onvriendelijk’. Ergens in het midden tref je de houding ‘onverschillig’.
We willen zorgen dat de wijzer naar vriendelijk slaat, want met onverschillige of onvriendelijke lezers is het moeilijk een zaak opbouwen. De basishouding zegt iets over de relatie die je mogelijk al met je lezer hebt. Laten we kijken naar de gradaties.[/mpaper]

[card title=”De Gradaties” title_color=”blue”]

[/card]

[sta_anchor id=”Vriendelijk”][card title=”De vriendelijke lezer” title_color=”blue”]Genegenheid omvat alle gevoelens van aanbidding en liefde. Een warm, liefdevol gevoel voor je organisatie. Deze lezers voelen een sterke loyaliteit. Een lezer  zal open staan voor alle suggesties, ook als deze nadelig zijn voor de lezer zelf.  Je zit in het hart van de lezer. De lezer laat zich eenvoudig overtuigen of je hebt in ieder geval voldoende krediet om de lezer een heel eind mee te nemen in je gedachtegang.

Een vriendelijke lezer kent gevoelens van gelijkheid en toont een goede wil, Je kunt dit vergelijken met een familie of vrienden. Vriendelijke lezers staan open voor je argumenten en gaan hier redelijk in mee. Een vriendelijke lezer neemt je woorden voor waar aan.

Een gecharmeerde lezer ziet je wellicht wel in een positief licht, maar ziet je eerder als een kennis dan als een goede vriend. Je bent als organisatie charmant, maar de lezer zal geen risico voor je lopen, tenzij deze er zelf duidelijk beter van wordt.[/card]

[sta_anchor id=”onverschillig”][card title=”De onverschillige lezer” title_color=”blue”]Onverschillig is het grote, lege midden. De lezer kent je niet. Heeft nog niet van je gehoord of heeft eenvoudig geen interesse in je reputatie en invloed. Een goede ervaring zal de lezer positief stemmen en richting vriendelijk werken. Een negatieve ervaring jaagt hem of haar de ander kant op. Voor onze overtuigingspoging ligt alles dus nog open. Je kunt de lezer wel overtuigen mee te werken als deze duidelijk iets terug krijgt. De kans dat deze lezer een risico neemt is lager.[/card]

[sta_anchor id=”onvriendelijk”][card title=”De onvriendelijke lezer” title_color=”blue”]Een lezer die een aversie voor je heeft, denkt onvriendelijke gedachten over je. De sfeer is ijzig, maar nog niet omgeslagen in haat. Dit kan voortkomen uit wantrouwen voor je organisatie, een negatieve reputatie of wellicht heb je in het verleden een grote fout gemaakt bij deze lezer. Hoe dan ook, we zullen de lezer moeten ontdooien.

Een onvriendelijke lezer mag je gewoon niet. Daar kan een goede reden voor zijn of niet. Hoe dan ook kijkt de lezer op je neer. Hij is nog niet zo ver dat hij je organisatie actief schade zal berokkenen, maar zal het ook niet voor je opnemen als anderen dat wel doen.

De kwaadaardige lezer zet zich dagelijks in om je het leven zuur te maken. Ze voelen daadwerkelijk haat voor je organisatie. Met deze basishouding kun je het eigenlijk wel vergeten, maar het blijft een mooie uitdaging om deze lezer op andere gedachten te brengen.[/card]

[card title=”Aan de slag met de houding” title_color=”blue”]Wat de basishouding van je lezer ook is, we moeten er mee aan de slag. De lezers aan de negatieve kant willen we bewegen naar positief. En de mensen aan de positieve kant moeten we tevreden houden. Een slechte ervaring kan van een vriendelijke lezer zomaar een lezer maken die een aversie voor je organisatie ontwikkelt.[/card]

In mijn volgende blogpost ga ik verder in op het arsenaal dat je als copywriter tot je beschikking hebt.