Social Media is gewoon corporate communicatie, behandel het dus zo

Een simpele vraag… waarom zou je Social Media niet zo benaderen als elk ander corporate communicatiekanaal of middel? Waarom niet? Dat klinkt als een open deur, tenzij je de volgende punten meeneemt. Uit de praktijk. Geen theorie…

Ik hoef geen discussie te voeren over het nut van een corporate brochure.
Ik hoef geen discussie te voeren over het nut van een heldere producten en dienstenportfolio.
Ik hoef geen discussie te voeren over het nut van een missie en visie.

Allemaal corporate communicatie. 

Soms offline. Soms online. 
Geen discussie. 
Het is volstrekt logisch dat het moet.

Ik ga dan ook al vele jaren met klanten in discussie over de inhoud van deze corporate communicatiemiddelen. Het moet echt kloppen. Kloppen bij de onderneming, de mensen achter – en de mensen in de onderneming. 

En daar hebben we veel voor over. 
Een missie en visie kan vaak uren aan worden gesleuteld. Een producten- en dienstenportfolio op de website heeft me al heel wat vergaderingen gekost. De corporate brochure heeft vaak een concept of zes achter zich voor een definitieve gedrukte versie wordt gekozen.

Waarom moet ik dan wel discussie voeren over het nut en de ROI van Social Media… is dat anders dan die andere communicatiemiddelen dan?

In principe is Social Media niets anders dan elk ander corporate communicatiemiddel. Je moet het dus met dezelfde intensiteit benaderen. Met hetzelfde gevoel de woorden op een weegschaal plaatsen. Kijk naar je corporate communicatie. Wat beloof je? Kijk naar een vertaalslag naar online. Wat doe jij voor deze belofte online? Kijk naar relevante content die hierbij hoort en stap af van het idee dat Social Media niet net zo belangrijk is als al je andere corporate communicatie.

Het is geen speeltje van de communicatieafdeling. Je kunt het niet langer wegzetten als geldverslindende hype. En je zult er op corporate niveau over na moeten denken. Met de bijhorende manager.

Het is namelijk veel belangrijker.

Belangrijker dan de brochure – die we weggooien.
Belangrijker dan je missie en visie – die we niet geloven, tenzij je het waarmaakt.
Belangrijker dan je producten en dienstenportfolio – die generiek aan je concurrentie is.  

De klanten zijn namelijk geen roepende in de woestijn meer. 
De klanten worden sterker, machtiger en zetten zichzelf centraal. 
Maak jij de belofte uit je missie en visie waar?
Leef jij naar de tekst van je corporate brochure? 
Ik zou het maar gaan doen, want de klant heeft je al jaren door. 
En na jaren van machteloosheid, voelt deze een ongekende kracht. De kracht van Social Media.

Dus kies maar… Komt er een manager binnen de onderneming die snapt dat het hele online spel bloedserieus is? Die op managementniveau – dus tussen de bazen – met een krachtige stem duidelijk maakt dat Social Media net zo belangrijk is als de herdruk van de corporate brochure? Ik denk dat ondernemingen er niet langer omheen kunnen.

Benader Social Media met de intensiteit van corporate communicatie of accepteer de imagoschade. De keuze is aan u.