Content: welke mix werkt voor jou?

Als tekstschrijver hoor je een breed pallet aan tekstsoorten in je arsenaal te hebben. En afhankelijk van de opdrachtgever of de opdracht zul je een keuze moeten maken uit de mogelijkheden. Wordt het een informatieve tekst? Een persuasieve tekst? Een betoog? Een expressieve tekst? Of willen we slechts diverteren? 

Deze tekstsoorten lijken vaak afgebakende eilanden en er lijkt (als je in het vak begint) weinig overlap mogelijk. Voor goede online content lijkt het me echter nodig een gezonde cocktail te maken van deze soorten. Je zult ze dus allemaal een beetje onder de knie moeten hebben. 
Welke tekstsoorten kennen we? Wikipedia geeft uitleg.
Informatieve of referentiële teksten: Deze teksten geven een stand van zaken in de werkelijkheid weer (verslag, krantenbericht, wetenschappelijk of encyclopedisch artikel en dergelijke.)
Persuasieve teksten: Deze teksten willen de lezer van iets overtuigen (reclameboodschap, pamflet, verzoekschrift en dergelijke.)
Betogende teksten: Deze teksten nemen een bepaald standpunt in of geven een visie weer en worden met argumenten onderbouwd. (hoofdartikel, opiniestuk, recensie en dergelijke.)
Expressieve of emotieve teksten: Deze teksten drukken uit wat er in de schrijver omgaat (dagboek, liefdesbrief en dergelijke.)
Diverterende teksten: Deze teksten willen de lezer verstrooien. (cabaret, cursiefjes, Sinterklaasrijmpjes en dergelijke.)
Online is alles mogelijk. We zijn ondertussen gewend snel te schakelen tussen puur informatief en persuasief. Schrijft iemand een betoog of slechts een onderhoudend tekstje? En is je Tweet puur een expressieve tekst of zit er ook een stukje persuasieve tekst in? Geef je echt alleen maar informatie of houd je stiekem toch een betoog?
De lezer is kritischer dan ooit. Wil je dat je content in de huidige online wereld aanslaat, dan zul je een gezonde mix van deze tekstsoorten moeten vinden. Te veel persuasief en je valt door de mand als verkoper. Te veel informatie en je tekst is saai. Een betoog is leuk, maar als je lezer het niet met je standpunt eens is, dan kan het je bezoekers gaan kosten. Is je content alleen diverterend, dan is het een keertje leuk, maar is het met je autoriteit snel gedaan. 
Hoe maken we een lekkere cocktail?
Zoals zo vaak is het een kwestie van de juiste ingrediënten in de juiste verhoudingen.
Zeker nu online steeds meer de focus op authenticiteit ligt, kan het geen kwaad te letten op het expressieve element van je tekst. Laat eens iets van jezelf zien. Jouw passie. Jouw onderneming. Jouw drive.
Maar we willen ook nog wel voldoende feitelijke informatie krijgen. Dit is het vlees op de botten. De feitelijke informatie draagt bij aan je betrouwbaarheid en laat zien dat je weet waar je het over hebt.
Van de betogende teksten kunnen we de noodzaak van een goede onderbouwing overnemen. Maar ook de energie en het enthousiasme waarmee je iemand voor je standpunt probeert te winnen. Mix het eens door je tekst. Houd een betoog voor jouw onderneming. Enthousiasme is aanstekelijk. 
Het persuasieve zit natuurlijk door de hele tekst heen. We willen de lezer overtuigen. En aanzetten tot actie. Het persuasieve element zorgt ook dat de lezer blijft lezen. We verleiden hem naar de volgende alinea. Bovendien kan het nooit kwaad om met een duidelijk doel voor ogen aan de slag te gaan. Of je hem nu wilt winnen voor jouw standpunt of voor jouw producten het is altijd handig om dit aspect constant in de gaten te houden.
En boven alles moeten we als schrijvers niet vergeten dat het diverterende aspect minstens zo belangrijk is. De lezer wil ook nog wel een beetje lol hebben. Houd het nog een beetje licht. Nodigt het uit tot plezierig lezen of is het te wetenschappelijk? Valt er nog wat te lachen misschien?
Conclusie
Hoewel niet alle content op te delen is in een perfecte mix van deze elementen is het goed ze minstens in de gaten te houden. Neigt je tekst te veel naar persuasief of een betoog, dan wordt het tijd voor wat feiten. Is je tekst te feitelijk, gooi er dan wat expressie of diverterende elementen in. Is het te expressief, demp het dan met een handjevol feiten. Richt je op een gezonde cocktail en mix naar hartenlust.

UPDATE: deze blog is op 21-07-2011 ook verschenen op Tekstblog.nl
http://www.tekstblog.nl/content-welke-mix-werkt-voor-jou/#more-5719

Tweet