Tag: seo

 • Review – Schrijven voor SEO door Rutger Steenbergen

  Kun je in 60 minuten alles leren over schrijven voor SEO? Misschien wel. Misschien niet. Maar in ieder geval kun je een goede inleiding van een uur krijgen in de basisbeginselen van Schrijven voor de zoekmachine.  Rutger Steenbergen van SEO Zwolle heeft met deze uitgave – in de serie ‘Digitale trends en tools in 60 […]

 • Content: van ad hoc naar strategie – Uitvoering – 3 van 5

  Content heeft nog te veel een ad hoc karakter. Hoe komen we tot meer focus? Hoe komen we tot een strategie? Hieronder een voorzet.  In deze – en komende blogposts – zal ik elke fase toelichten. Zo komen we tot een volledige aanpak van content. In mijn vorige blogpost ben ik ingegaan op de tweede […]

 • Copywriter 2010: generalist of specialist?

  Anno 2010 zie ik in het dagelijks werk van de tekstschrijver steeds meer overlappen tussen specialistische kennis en een generalistische insteek. Je moet heel veel weten van weinig, maar altijd nog weinig weten van veel. De ontwikkelingen in het vak gaan snel en je wilt het allemaal bijhouden, voordat je achter raakt. Dat maakt de […]

 • De drietrapsraket van online copy: Traffic 3/4

  Online communicatie vraagt om meer dan een goed taalbesef en een commerciële inslag. Het vraagt van de copywriter zijn volledige aandacht voor drie duidelijke velden. Branding, traffic en conversie. In dit derde deel kijken we naar online copy voor traffic. Bezoekers? Hallo? Is daar iemand?Als we de branding hebben staan moeten we de volgende slag […]

 • Waarom eigenlijk Van Copy tot Content?

  Waarom eigenlijk Van Copy tot Content? Ik heb voor de titel Van Copy tot Content gekozen, omdat ik denk dat we als vakmensen, als copywriters, een duidelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt en blijven doormaken. Een ontwikkeling die steeds weer nieuwe eisen stelt aan onze communicatie. Die vraagt om nog meer schrappen in onze teksten. Die vraagt […]